4 Views
Published
Varför skulle Ryssland vilja anfalla oss? Hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna se ut?

I denna video går vi bl.a. igenom några olika scenarion på hur ett anfall mot Sverige skulle kunna se ut.

Vi utgår bl.a. från en skrift som heter Hotet, den finns att läsa i sin helhet som PDF här - http://kkrva.se/wp-content/uploads/2018/01/hotet.pdf

Källor:

Kungl Krigsvetenskapsakademien - https://kkrva.com/

Om Krisen Eller Kriget Kommer PDF - https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer_a5_uppslag_msb1186.pdf

Folk och försvar - https://folkochforsvar.se/content/om-krisen-eller-kriget-kommer-vilka-ar-hotbilderna/

Dagens industri - https://www.di.se/nyheter/mustchef-sakerhetshotet-mot-sverige-ar-allvarligt/?fbclid=IwAR2Q2sKz5ZLXNNd6G3LSUfWlndwUiIKW8D5KtssQV96SBn9IlQX0NzPI0wY

Aftonbladet - https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0EMXrJ/sapo-om-underrattelsehotet-och-terroristhotet-mot-sverige

Göteborgs posten - https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/norge-%C3%B6ppnar-f%C3%B6r-st%C3%B6rre-amerikansk-styrka-1.6530530

SVT - https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ja-till-natoavtal

www.forsvarsmakten.se
www.msb.se
www.dinsakerhet.se
www.tv4.se
Category
Sweden


Be the first to comment


stat4u